Wederzijds goedvinden

U kunt de arbeidsovereenkomst met uw werknemer met wederzijds goedvinden beëindigen nadat u met uw werknemer overeenstemming hebt bereikt over de voorwaarden en wijze waarop dat zal gebeuren.
In een dergelijke regeling zal onder andere overeenstemming moeten worden bereikt over de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de wijze waarop die beëindiging zal plaatsvinden. Maar ook over een eventuele ontslagvergoeding, uitbetaling van vakantiedagen, vakantiegeld, de werking van een relatie en/of concurrentiebeding als ook een opleidings- of studiekostenbeding. Dit alles dient te worden vastgelegd in een zogenaamde beëindigingsovereenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.
Bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst is het verstandig u te laten adviseren en bij te laten staan door een ervaren arbeidsrechtspecialist.

UWV & WW-uitkering

Ook moet u zich goed realiseren dat het treffen van een schikking gevolgen kan hebben voor het recht van de werknemer op een WW-uitkering. Voorwaarde voor het recht op een WW-uitkering is in ieder geval dat het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van u als werkgever afkomstig is. 

Proforma ontbindingsprocedure

Naast het gebruik van bovengenoemde beëindigingsovereenkomst is het mogelijk de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te laten ontbinden op de voorwaarden die u met uw werknemer bent overeengekomen, de zogenaamde proforma ontbindingsprocedure. Namens u wordt er een verzoekschrift ingediend en door of namens de werknemer een verweerschrift op grond waarvan de kantonrechter een beschikking (vonnis) geeft.

Met het verzoek- en verweerschrift en de beschikking kan de werknemer vervolgens een uitkering aanvragen bij de uitkeringsinstantie, het UWV.