UWV Werkbedrijf (opzegging)

Om de arbeidsovereenkomst met uw werknemer éénzijdig te beëindigen, kunt u zich ofwel tot het UWV Werkbedrijf ofwel tot de kantonrechter wenden.
Wilt u weten welke procedure voor u de meest praktische en voordeligste is, neem hiervoor contact met ons op.

UWV Werkbedrijf

De procedure bij het UWV Werkbedrijf is een schriftelijke procedure waarin de werknemer géén schadevergoeding kan vorderen. Het is verstandig uw ontslagaanvraag vóóraf juridisch te laten toetsen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Als de aanvraag is goedgekeurd kan deze in behandeling worden genomen en zal deze worden doorgestuurd naar de werknemer die dan binnen 2 weken schriftelijk verweer kan voeren. Wanneer het UWV Werkbedrijf op dat moment over onvoldoende informatie beschikt om een beslissing te nemen zal een zogenaamde tweede ronde van hoor en wederhoor plaatsvinden. Na die tweede ronde zal het ontslagdossier worden voorgelegd aan de ontslagcommissie die een besluit neemt dat gelijktijdig aan partijen zal worden toegezonden.

Wordt uw verzoek afgewezen dan blijft uw werknemer bij u in dienst. Wordt uw verzoek ingewilligd dan kunt u met de toestemming van het UWV Werkbedrijf vervolgens de arbeidsovereenkomst van uw werknemer opzeggen. Daarbij geldt de tussen u en uw werknemer van toepassing zijnde opzegtermijn waarop u één maand in mindering mag brengen. Er geldt een minimumopzegtermijn van één maand.

Tegen de beslissing van het UWV Werkbedrijf staat geen beroep open.