Kort geding

Deze procedure kan voor de kantonrechter worden gevoerd in een situatie waarin sprake is van een zogenaamd spoedeisend belang. Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer u uw werknemer op staande voet hebt ontslagen en u onmiddellijk stopt met doorbetaling van het salaris. Of indien u uw werknemer met onmiddellijke ingang op non-actief hebt gesteld. In beide gevallen kan uw werknemer zich in kort geding tot de kantonrechter wenden.

Omdat sprake is van een spoedeisend belang neemt deze procedure weinig tijd in beslag. Zo zal in de regel binnen 2 tot 3 weken de mondelinge behandeling plaatsvinden en zal de rechter spoedig daarna vonnis wijzen, waardoor u dus binnen relatief korte tijd duidelijkheid krijgt over uw juridische positie.
Tegen dit vonnis kunnen beide partijen in hoger beroep gaan.