Kennelijk onredelijk ontslag

Deze procedure kan de werknemer starten nadat u de toestemming van het UWV Werkbedrijf hebt gekregen en de arbeidsovereenkomst hebt opgezegd. De werknemer dient deze procedure binnen 6 maanden na de opzegging te starten.
In deze procedure kan de werknemer de kantonrechter verzoeken het dienstverband te herstellen of hem alsnog een schadevergoeding toe te kennen aangezien dat laatste in de UWV Werkbedrijfprocedure niet mogelijk was.

Deze procedure begint met een dagvaarding die de deurwaarder in opdracht van uw werknemer bij u betekent.
Vooreerst zal het een schriftelijke uitwisseling van wederzijdse standpunten betreffen waarna de kantonrechter een zogenaamde comparitie kan gelasten. In een comparitie zal de kantonrechter partijen vragen stellen over zaken die hem nog niet geheel duidelijk zijn. Na de comparitie zal de kantonrechter vonnis wijzen. Tegen dit vonnis kunnen beide partijen hoger beroep instellen.