Ontslag op staande voet

U kunt als werkgever tot ontslag op staande voet over gaan wanneer het gaat om daden, eigenschappen of gedragingen van uw werknemer die tot gevolg hebben dat van u als werkgever redelijkerwijze niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan diefstal, bedreiging, bedrog, werkweigering of dronkenschap.
Bevestig een ontslag op staande voet altijd schriftelijk.

Als u tot ontslag op staande voet over wilt gaan, laat u dan vanwege de financiële en juridische risico’s vóóraf adviseren! Neem hiervoor contact met ons op.