Disfunctioneren

Wanneer u van mening bent dat uw werknemer onvoldoende functioneert of disfunctioneert, is het verstandig dit met hem te bespreken. Een functionerings- of beoordelingsgesprek is daarvoor uitermate geschikt. Het is raadzaam van gevoerde gesprekken een verslag te maken voor het personeelsdossier en de werknemer hiervan een afschrift te overhandigen, nadat hij het verslag voor akkoord heeft getekend.

Het is bovendien verstandig serieuze tekortkomingen in het functioneren van uw werknemer schriftelijk aan uw werknemer te bevestigen en daarvan kopieën aan het personeelsdossier toe te voegen.

Als werkgever doet u er goed aan uw werknemer duidelijk te maken op welke punten u verbetering verwacht en binnen welk tijdsbestek die verbetering zichtbaar moet zijn zodat van disfunctioneren geen sprake meer is.
Lukt het de werknemer niet binnen de gestelde termijn zijn functioneren te verbeteren, dan kan dat reden zijn de werknemer te ontslaan.