Bedrijfseconomisch ontslag

Wanneer u als werkgever besluit tot een reorganisatie als gevolg waarvan één of meer arbeidsplaatsen dienen te verdwijnen dan kunt het ontslag van de betreffende werknemer(s) realiseren door u tot het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter te wenden. Laat u zich in uw keuze vóóraf door ons adviseren. Neem hiervoor contact met ons op.

Als u zich tot het UWV Werkbedrijf wendt, gaat het om een schriftelijke procedure. Hierin zal het afspiegelingsbeginsel van toepassing zijn.
In dat geval dienen per leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking te worden gebracht. Uw werknemer kan in deze procedure geen ontslagvergoeding/afvloeiingsregeling toegewezen krijgen.

Gaat u naar de kantonrechter, alwaar de zaak mondeling wordt behandeld, geldt het afspiegelingsbeginsel formeel niet. Bij de kantonrechter kan uw werknemer wel een ontslagvergoeding/afvloeiingsregeling toegewezen krijgen.

Zowel bij het UWV Werkbedrijf als bij de kantonrechter zult u moeten aantonen dat u naar alternatieven binnen uw onderneming heeft gezocht, doch dat deze niet nu en ook niet in de nabije toekomst voorhanden zijn. Ook zult u naar alternatieven buiten uw onderneming moeten kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan outplacement.

Mocht herplaatsing in- of extern niet mogelijk zijn en de arbeidsovereenkomst dientengevolge worden beëindigd, dan bent u niet verplicht aan uw werknemer een ontslagvergoeding/afvloeiingsregeling aan te bieden. Wilt u dit wel dan kan de kantonrechterformule daarbij als rekeninstrument dienen.

U kunt ook met vakbonden een zogenaamd sociaal plan afsluiten. In een dergelijk plan regelt u bijvoorbeeld de financiële gevolgen van het ontslag van de werknemers.