Voortraject

In de aanloop naar een reorganisatie dienen de uitgangspunten, doelstellingen en de weg waarlangs de reorganisatie wordt doorgevoerd te worden geformuleerd. Zo zal bijvoorbeeld moeten worden bekeken of de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is, maar ook of een sociaal plan in overleg met representatieve vakbonden moet worden opgesteld.

Wanneer als gevolg van een reorganisatie een groot aantal werknemers dient te worden ontslagen, zal de Wet Melding Collectief Ontslag mogelijk van toepassing zijn. In dat geval moet u bijvoorbeeld het collectief ontslag melden bij het UWV Werkbedrijf, dient u advies te vragen aan de ondernemingsraad en dient u in overleg te treden met representatieve vakbonden.

Als u reorganiseert is het niet ongebruikelijk dat u in overleg met de representatieve vakbonden een sociaal plan opstelt. In dit sociaal plan wordt bijvoorbeeld geregeld voor welke reorganisatie het plan is bedoeld en op welke werknemers het plan van toepassing wordt verklaard. Wat met deze werknemers gebeurt als hun functie wordt gewijzigd of komt te vervallen, welke herplaatsingsmogelijkheden er al dan niet zijn en tot slot onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd.

De omvang van deze voorwaarden zal in eerste instantie worden bepaald door de financiële spankracht van de onderneming. Daarnaast spelen de leeftijd en duur van het dienstverband van de werknemers een niet-onbelangrijke rol.
Wanneer een sociaal plan op rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen, zal het in de regel door de kantonrechter worden gevolgd.