Valkuilen

  • Zorg voor een goed onderbouwde en volledige ontslagaanvraag aan het UWV Werkbedrijf. Daarmee voorkomt u onnodige vertraging of afwijzing van uw verzoek
  • Stel vooraf vast of de Wet Melding Collectief Ontslag en de daaruit voortvloeiende procedure van toepassing is.
  • Als uw onderneming een ondernemingsraad heeft, volgt u dan de procedure zoals de Wet op de OndernemingRaden die voorschrijft in geval van reorganisatie.
  • Het opstellen van een sociaal plan kan voordeliger zijn, en tegelijkertijd ook positief uitwerken in de richting van het UWV Werkbedrijf, kantonrechter, ondernemingsraad en/of vakbonden. Omdat daaruit blijkt dat u de getroffen werknemers wilt compenseren.