Uitvoering

Als alle voorbereidingen voor de reorganisatie zijn getroffen en inzichtelijk is gemaakt hoe de toekomstige organisatie er uit gaat zien, zult u een goed onderbouwde adviesaanvraag aan de ondernemingsraad moeten gaan voorleggen.
Deze verplichting vloeit voort uit de Wet op de OndernemingsRaden.

Na advisering door de ondernemingsraad dient u een besluit te nemen dat vervolgens wordt uitgevoerd. Als in dat geval de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing is, zult u eerst bij het UWV Werkbedrijf moeten melden dat er sprake is van collectief ontslag en kunt u na een wachttijd van één maand overgaan tot indiening van de individuele ontslagaanvragen.