Afronding

Nadat u als werkgever een besluit hebt genomen dat de reorganisatie zal worden doorgevoerd zullen mensen op (nieuwe) functies worden geplaatst en zal voor diegenen voor wie herplaatsing niet meer aan de orde is de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Wanneer in die gevallen de verzoeken aan het UWV Werkbedrijf zijn gehonoreerd, dient u vervolgens nog de arbeidsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn.