Wijziging

U kunt als werkgever de arbeidsvoorwaarden van uw werknemer niet zomaar éénzijdig wijzigen. Daarvoor heeft u in beginsel de toestemming van uw werknemer nodig.
Toch zijn er situaties denkbaar waarin u als werkgever bepaalde arbeidsvoorwaarden eenzijdig wilt wijzigen. 

Of dit mogelijk is hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Laat u zich op dit punt goed adviseren en neem hiervoor contact met ons op.