Vastlegging

Het is raadzaam de voor uw werknemer geldende arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast te leggen. Dat begint met het opstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunt u er voor kiezen een zogenaamd personeelsreglement op te stellen waarin aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, onkostenvergoedingen, autoregelingen en studieregelingen. Denkt u bijvoorbeeld ook aan ordevoorschriften die zien op de omgang en veiligheid binnen de onderneming, de wijze waarop verlof dient te worden aangevraagd of men zich ziek dient te melden.

Een personeelsreglement is interessant als er geen CAO op uw onderneming van toepassing is. Is er wel een CAO waarin dit soort zaken is geregeld op uw onderneming van toepassing, dan maakt deze integraal onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst die u sluit met uw werknemer.

Het is goed vooraf te bepalen aan welke arbeidsvoorwaarden of bedingen u waarde hecht. Maak daarbij gebruik van de mogelijkheden die de wet u biedt als het gaat om het gebruik van flexibele arbeidsovereenkomsten. Denk vervolgens aan het opnemen van een proeftijd, geheimhoudings-, wijzigings-, relatie- en/of concurrentiebeding, opleidings- of studiekostenbeding als ook een verbod op het verrichten van nevenbezigheden in de arbeidsovereenkomst. Vermeld daarin tevens of een personeelsreglement van toepassing is en dat de werknemer daarvan een exemplaar heeft ontvangen en akkoord gaat met de inhoud van dat reglement alsook toekomstige wijzigingen daarin.

Wilt u uw bestaande arbeidsovereenkomsten laten screenen, neem dan contact met ons op.